Zysk operacyjny wyniósł 8,02 mln zł wobec 6,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,03 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 63,49 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 209,52 mln zł w porównaniu z 167,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 66,5 mln zł wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol powstał w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2015 r.