Zysk operacyjny wyniósł 4,47 mln zł wobec 33,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,42 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 244,76 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 36,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 728,86 mln zł w porównaniu z 674,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 54,08 mln zł wobec 31,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 038 mln zł w 2014 r.