Strata operacyjna wyniosła 0,58 mln zł wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,79 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 366,97 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 14,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 065,72 mln zł w porównaniu z 1 086,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 1,88 mln zł wobec 22,36 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.