Zysk operacyjny wyniósł 6,71 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,57 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 105,73 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 373,37 mln zł w porównaniu z 314,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 8,71 mln zł wobec 18,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.