Zysk operacyjny wyniósł 20,02 mln zł wobec 20,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 504,99 mln zł w I kw. r. fin. 2015/2016 wobec 1 494,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. r. fin. 2015/2016 wyniósł 9,35 mln zł wobec 10,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.