Zysk operacyjny wyniósł 3,95 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 304,58 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 291,12 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 888,19 mln zł w porównaniu z 822,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 9,16 mln zł wobec 11,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.