Zysk operacyjny wyniósł 38,27 mln zł wobec 154,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,35 mln zł w I-III kw. 2015 r. wobec 502,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 27,28 mln zł wobec 111,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r.