Zysk operacyjny wyniósł 9,14 mln zł wobec 20,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 171,46 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1 291,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 22,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 48,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 731,33 mln zł w porównaniu z 3 812,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 23,39 mln zł wobec 53,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 445 mln zł w 2014 r. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.