Zysk operacyjny wyniósł 9,28 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,50 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 484,21 mln zł rok wcześniej.

"Grupa pozytywnie ocenia wyniki osiągnięte w III kwartale bieżącego roku. Wszystkie segmenty operacyjne wypracowały w 2015 roku zadowalające, zgodne z oczekiwaniami zarządu wyniki i realizują zaplanowany rozwój. Szczególnie na uwagę zasługuje intensywny rozwój segmentu detalicznego w III kwartale bieżącego roku - otwarcie 35 nowych sklepów Stokrotka" - podała spółka w raporcie

"Zdecydowanie lepszy wynik netto grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym"- czytamy także. 

Wynik netto segmentu detalicznego w III kwartale 2015 roku zamknął się stratą w wysokości 774 tys. zł. W okresie trzech kwartałów 2015 roku zysk wyniósł 3 844 tys. zł, w okresie porównywalnym odnotowano stratę w kwocie 9 207 tys. zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 37,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 501,93 mln zł w porównaniu z 1466,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 23,96 mln zł wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.