Strata operacyjna wyniosła 6,86 mln zł wobec 8,69 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,28 mln zł w I- III kw. 2015 r. wobec 75,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 6,85 mln zł wobec 3,89 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.