Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 2,91 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,87 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1,79 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,19 mln zł w porównaniu z 25,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 18,58 mln zł wobec 9,86 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką developerską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.