Strata operacyjna wyniosła 0,8 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,81 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 16,15 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 40,73 mln zł w porównaniu z 71,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 373,14 mln zł wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne.