Zysk operacyjny wyniósł 16,86 mln zł wobec 13,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 305 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 242 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 26,16 mln zł zysku netto w porównaniu z 19,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 770,71 mln zł w porównaniu z 644,53 mln zł rok wcześniej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.