W poniedziałek kurs akcji spółki wynosił 36,5 zł.

"Konkurencja i niski poziom stóp procentowych spowodowały duży spadek wyniku odsetkowego. Analitycy przewidują obecnie, że spadnie on o 37% między rokiem 2013 a 2016, mimo prognozowanego 37% wzrostu portfela umów leasingowych w tym okresie. Analitycy z Haitong Bank zbadali również nowo zawierane kontrakty leasingowe i oszacowali, że nie rekompensują one firmie ani akcjonariuszom ryzyka związanego z ich zawarciem. W rezultacie, prognozy zysku netto w roku 2015 i 2016 zostały zredukowany o 16% i 28%. Chociaż cena docelowa została obniżona z 57 zł do 36,8 zł, analitycy Haitong oceniają, że pogarszające się wyniki finansowe zostały już uwzględnione w wycenie akcji, a cena docelowa implikuje 2% potencjał wzrostu" – czytamy w raporcie.

Zdaniem Haitong, nowo zawierane kontrakty mogą nie pokryć w pełni ryzyka jakie bierze na siebie spółka, a oczekiwane obniżenie stóp procentowych nie przyczyni się do poprawy sytuacji spółki. Uproszczony model proponowany przez Haitong Bank sugeruje, że przeciętny pojazd leasingowany generuje 5% zwrotu na aktywach. Biorąc pod uwagę dźwignię finansową, firma jest w stanie osiągnąć 8,9% wskaźnika rentowności kapitału własnego. W ocenie Haitong Bank, Prime Car Management oferuje stopę dywidendy na poziomie 9,4% w 2016E. Poziom dywidendy może być obniżony, jeśli PCM zdecyduje się przeprowadzić akwizycję, zaznaczono również.