Akcje serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka w komunikacie.

Walne wyraziło zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "[…] z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji akcji serii D nie przekroczą kwoty 2 500 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie" - czytamy również.

W związku z emisją nadzwyczajne walne zgromadzenia podjęło uchwałę podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż: 65 000,00 zł, do kwoty nie wyższej niż 365 000,00 zł.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczęła działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.