"Zarząd Tell (...), informuje, że ustalona w uchwale nr 3/2015 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 r. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,6 zł, dzień dywidendy to 11 grudnia 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy to 29 grudnia 2015 r." - podała spółka. 

Liczba akcji objętych dywidendą to 6 888 539, a wysokość dywidendy to 4 133 123,40 zł, podano także.

Zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 wynosił 5,53 mln zł.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. W ub.r. przejęła firmy Cursor i Divante, co pozwoliło umocnić pozycję na rynku usług wsparcia sprzedaży.