"KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Sygma Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Transakcja wynika z realizacji jednego z zobowiązań inwestorskich złożonych przez grupę BNP Paribas przy nabyciu akcji Banku Gospodarki Żywnościowej w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała także Komisja.

W lipcu br. została zawarta przedwstępna umowa nabycia akcji Sygma Bank Polska przez BNP BGŻ Paribas. Celem przejęcia jest stworzenie zintegrowanego modelu biznesowego segmentu kredytów konsumenckich.

Obecnie Sygma Bank Polska to jeden z liderów na rynku kredytów konsumenckich.