W trakcie kampanii wyborczej pojawiały się takie pomysły ze strony polityków PiS. Mówili oni o możliwości powołania trzech nowych województw. Warszawskiego składającego się z miasta stołecznego, co miałoby pozwolić reszcie obecnego województwa mazowieckiego na łatwiejsze zdobywanie pieniędzy unijnych. Z kolei województwa środkowopomorskie ze stolicą w Słupsku i częstochowskie miałoby być gestem pod adresem lokalnych społeczności. Jak pokazuje nasz sondaż Polacy są generalnie przeciwni zwiększaniu liczby województw, dlatego też pomysł powołania trzech nowych nie zyskał poparcia większości ankietowanych. Najwięcej zwolenników (30 proc.) i najmniej przeciwników ( 50 proc. ) ma powołanie województwa stołecznego, w przypadku pozostałych dwóch poparcie oscyluje wokół 21 proc.

Te opinie nie dziwią w kontekście tego, że 67 proc. pytanych uważa , że obecna liczba województw jest idealna. Polacy przyzwyczaili się już do podziału administracyjnego z 1999 roku.

Po równo 16 proc. rozkładają się opinie pozostałych na temat tego, czy województw jest za mało czy za dużo. Należy przypomnieć, że pierwotnie planowano 12 regionów, ostatecznie na skutek protestów opozycyjnego SLD i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego stanęło na 16 .

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna. Próba reprezentatywna Polaków w wieku 18 lat i więcej licząca N=1090 osób. Termin realizacji: 6 - 9 listopada 2015. Metoda: CAWI.