"Informuję, iż złożyłem rezygnację z datą 3 listopada 2015 roku z funkcji członka rady dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, a 6 listopada złożyłem rezygnację z funkcji członka rady dyrektorów i CEO spółki Audit Diagnostics Ltd. z siedzibą w Cork"- napisał Tuora w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

Dodał, że swoje doświadczenia, które zdobył tworząc światową firmę w branży medycznej, a także zarządzając spółkami w Szwajcarii, Włoszech i Irlandii ma zamiar wykorzystywać jako ekspert specjalizujący się w strategiach rozwoju przedsiębiorstw.

"Jednocześnie mam nadzieję, że osoby obecnie kierujące spółkami z grupy Cormay/Orphée będą rozwijać działalność i podnosić wartość tych firm oraz ich znaczenie na światowych rynkach diagnostyki medycznej - In Vitro Diagnostics (IVD)" - czytamy także.

W lipcu tego roku Tadeusz Tuora sprzedał większość posiadanych akcji Orphée, ponieważ - jak argumentował wówczas - przestał wierzyć w możliwość porozumienia w ramach akcjonariatu tej spółki z Total FIZ.

Wcześniej Tuora - członek rady dyrektorów Orphee oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay - poinformował ISBnews, że "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z rady dyrektorów Orphée. W jego ocenie, obecnie Orphée jest w dobrej kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów związane z nowymi projektami Mythic 120 i Mythic 80. Jednak na przeszkodzie do poprawy wyników operacyjnych stoi konflikt w akcjonariacie.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. – Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect