"Stan techniczny lokali wymaga przeprowadzenia remontu. Szacunkowy jego koszt to milion czterdzieści siedem tysięcy złotych. Czas przeprowadzenia renowacji mieszkań to od 6 do 12 miesięcy" - dodał Witold Daniłkiewicz.

Wstępny rekonesans lokali mieszkalnych dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki został zlecony przez wojewodę zachodniopomorskiego we wrześniu tego roku. Zaledwie dziesięć spośród 114 zachodniopomorskich gmin wyraziło chęć przyjęcia emigrantów. Łącznie około 180 osób uzyskałoby zakwaterowanie na pobyt stały.

Polska zobowiązała się do przyjęcia około 7 tysięcy emigrantów.

>>> Czytaj też: Kryzys uchodźców to dopiero początek. Wojny klimatyczne zatrzęsą światem, Pentagon już widzi problem