"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" – podano w informacji.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Apatora 11 grudnia, natomiast wypłata nastąpi 18 grudnia, podano także.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.