Wzrost r/r odnotowano także w działach pojazdy samochodowe, motocykle, części" - o 12,5%, "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 5,6%, "żywność, napoje, wyroby tytoniowe" - o 4,6%, "meble, RTV, AGD" - o 3,8% oraz "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (tj. głównie sklepy wielkopowierzchniowe) - o 2,7%.

Spadki odnotowano w działach "pozostałe" - o 14,6% r/r oraz  "paliwa stałe, ciekłe i gazowe" - o 11,2%.

Ogółem, sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła (w cenach bieżących) o 0,8% r/r (wobec oczekiwanych 0,6% wzrostu).