Strata operacyjna wyniosła 18,01 mln euro wobec 36,28 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 159,12 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 157,71 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,20 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 128,01 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 445,27 mln euro w porównaniu z 504,06 mln euro rok wcześniej.

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.