"Bank nie może w trakcie wykonywania umowy zmieniać jej warunków, gdy nie ma odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Niedozwolone jest też zastępowanie postanowienia niedozwolonego inną klauzulą" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska zostało wszczęte 5 listopada 2015 roku. UOKiK przeanalizował zmiany, które bank wprowadzał w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach. Zweryfikowano także elektroniczny system komunikowania się z konsumentami.

"Łącznie wątpliwości prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziło sześć praktyk" - podano w komunikacie.

Urząd zakwestionował informowanie klientów o zmianach w umowach przy wykorzystaniu wewnętrznego konta w ramach bankowości elektronicznej. Zdaniem Urzędu, serwis, za pomocą którego informowano klientów nie jest trwałym nośnikiem informacji i mogą one być zmieniane w dowolnej chwili.

"UOKiK kwestionuje także to, że Credit Agricole Bank Polska dokonywał zmian w umowach nie wskazując: podstawy prawnej oraz okoliczności, które zdecydowały o np. podwyżce opłat i prowizji" - podano także.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudzają także zmiany umów dokonywane bez odpowiedniej podstawy prawnej, zastępowanie niedozwolonej klauzuli innymi warunkami jednostronnie ustalanymi przez bank oraz nie uwzględnianie w rozliczeniu umów kredytowych we frankach szwajcarskich ujemnego oprocentowania.

"Postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska nie jest jedynym, w którym Urząd bada sposób wprowadzania zmian w umowach, regulaminach oraz w tabelach opłat i prowizji. Weryfikowane są obecnie procedury stosowane w 11 innych bankach" - podał UOKiK w komunikacie.