Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 22,2% (przed miesiącem odpowiednio 11,7% i 19,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy oraz prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w październiku. Przedsiębiorcy zapowiadają, zbliżony do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu, spadek cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 23,1% (przed rokiem 20,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Listopad jest czwartym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

"W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych i w listopadzie kształtuje się na poziomie 78,9% (79% w analogicznym miesiącu" - czytamy dalej w komunikacie. 

>>Czytaj też: