W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 19,06 zł, zaś w poniedziałek o godzinie 9,15 akcjami handlowano po cenie 20,40 zł.

"W naszej opinii, kończący się 2015 jest jednym z najbardziej udanych w historii spółki, w którym udało się zrealizować wszystkie wyznaczone cele. Po pierwsze, w najbliższych dniach spółka odda do użytkowania swój flagowy obiekt Galena w Jaworznie o powierzchni 31,5 tys. mkw, który jest już w pełni wynajęty. Pozwoli to zwiększyć portfel inwestycji na rachunek własny do 117,7 tys. m2" - czytamy w raporcie.

Broker prognozuje, że P.A. Nova wypracuje w 2015 roku 129,1 mln zł przychodów, 43,4 mln zł EBITDA oraz 24,3 mln zł zysku netto.