RN odwołała na posiedzeniu 23 listopada br. zarząd VIII kadencji w składzie:
- Zbigniew Stopa,
- Waldemar Bernaciak,
- Yves Marie Gerard Roger de Bazelaire de Boucheporn,
- Krzysztof Szlaga.

Jednocześnie powołano w skład zarządu IX kadencji:
- Zbigniewa Stopę na stanowisko prezesa,
- Waldemara Bernaciaka na stanowisko zastępcy prezesa ds. handlu i logistyki,
- Jakuba Stęchłego na stanowisko zastępcy prezesa ds. zakupów i inwestycji,
- Piotra Janickiego na stanowisko zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

"Wszyscy członkowie zarządu zostali powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata" - podano także w komunikacie.

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.