Konsensus rynkowy wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł w III kw. br. o 1,8 proc. po wzroście o 1,6 proc. w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy wynosił 1,8 proc. wzrostu w ujęciu rocznym.

>>> Czytaj też: Rosną wskaźniki PMI dla Niemiec. Ekonomiści pozytywnie zaskoczeni