Długoterminowy rating IDR pozostał na poziomie A- z perspektywą stabilną, a rating wsparcia - na poziomie 1.

"VR Handlowego na poziomie bbb+ wspiera silna kapitalizacja, dostateczna płynność, konserwatywne zarządzanie ryzykiem, niewielki poziom kredytów z utratą wartości i stabilna baza finansowa" - czytamy w komunikacie.