Bank Pekao

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao na niezmienionym poziomie - długoterminową ocenę IDR: A- z perspektywą stabilną i krótkoterminową ocenę IDR: F2, rating wsparcia: 2, podała agencja.>>>>  

Boryszew, Hutmen  

W wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmena zostały złożone 3 zapisy na łącznie 420 903 akcje po cenie z wezwania tj. 1 zł, podał Boryszew. >>>> 

Synektik

Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała projekt Synektika, którego celem jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET, kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację w ramach programu MŚP Instrument Horyzont 2020, podał Synektik. "Wspomniany projekt został zaprezentowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w kategorii Zdrowie i podkategorii Wspieranie badań klinicznych nowych biomarkerów i urządzeń medycznych. Celem projektu jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET (Position Emisssion Tomography)" - czytamy w komunikacie.

Robyg 

Robyg i cypryjska NCRE II Investments Limited złożyły wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnych przedsiębiorców pod nazwą GW Development sp. z o.o. i Robyg I sp. z o.o. Wniosek wpłynął 19 listopada, sprawa jest w toku. We wrześniu br. Robyg podpisał z NCRE II Investments Limited list intencyjny dotyczący dwóch projektów deweloperskich, które grupa Robyg zamierza wybudować w Warszawie, w dzielnicach Bemowo oraz Ursus. Oba projekty będą prowadzone przez spółkę oraz NCRE jako wspólne projekty typu joint venture. Zgodnie z listem intencyjnym, dokumenty transakcyjne winny zostać podpisane przez inwestorów po uzyskaniu zgody UOKIK. 

BZ WBK  

Fitch Ratings podniósł viability rating (VR) Banku Zachodniego WBK do bbb+ z bbb i potwierdził długoterminowy rating IDR na poziomie BBB+ i krótkoterminowy na poziomie F2, podała agencja. >>>>  

Master Pharm 

Pierwotna oferta publiczna do 6,85 mln akcji (w tym maks. 1,85 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy) Master Pharm rozpocznie się dziś od podania ceny maksymalnej, napisano w prospekcie emisyjnym. Spółka chce pozyskać z emisji akcji serii B kwotę 32,5-54,5 mln zł netto. >>>>  

Master Pharm chce przeznaczać na dywidendę do 50% skonsolidowanych zysków począwszy od zysków za 2015 r., podała spółka.>>>>  

Bank Handlowy 

Fitch Ratings podniósł krótkoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Handlowego do F1 z F2 i podtrzymał pozostałe oceny wiarygodności kredytowej, w tym viability rating (bbb+), na niezmienionych poziomach, podała agencja. >>>>  

ING BSK

Fitch Ratings podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, w tym długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie A- z perspektywą stabilną oraz viability rating na poziomie bbb+, podała agencja. >>>>  

Sfinks Polska 

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł za sztukę i określił listę podmiotów, którym będą ona zaoferowane, podała spółka. >>>>  

Enter Air 

Pierwotna oferta publiczna do 7 mln akcji nowej emisji Enter Air (stanowiących do 39,9% w podwyższonym kapitale) rusza dziś od book-buildingu, podano w prospekcie emisyjnym. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 17 zł. >>>>  

PKP Cargo 

AWT - należący do Grupy PKP Cargo drugi największy przewoźnik kolejowy w Czechach - powiększy powierzchnię terminala w Paskowie pod Ostrawą o 40 tys. m kw. Zwiększy to możliwości magazynowe tego obiektu o 2,4 tys. TEU (TEU - dwudziestostopowy kontener), poinformowała Grupa. "Terminal w Paskowie to perła w koronie AWT. Doskonale położony, profesjonalne zarządzany i cieszący się zaufaniem klientów jest ważnym elementem planów rozwojowych Grupy PKP Cargo. Już dziś obsługuje on ruch z portów niemieckich, słoweńskiego Kopru, włoskiego Triestu czy z Turcji" - powiedział prezes PKP Cargo Adam Purwin, cytowany w komunikacie. Po zakończeniu prac całkowitą powierzchnia bazy przeładunkowej będzie wynosić 71 tys. m2, a jej potencjał przeładunkowy podwoi się (do 4,8 tys. TEU). Obiekt w Paskowie jest największym terminalem intermodalnym w Czechach.

Everest Capital 

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała i przydzieliła obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 20 maja 2019 r. "Celem emisji obligacji jest udzielenie pożyczki Everest Finanse. Emisja obligacji została przeprowadzona w związku z dalszym wzrostem popytu na produkty Everest Finanse. W związku z powyższym grupa Everest Finanse zdecydowała się zabezpieczyć wzmożone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy poprzez emisję obligacji" - czytamy w komunikacie. 

OT Logistics 

OT Logistics spodziewa się, że po III kw. br., w którym na wyniki negatywnie wpływała m.in. susza i przesunięcia w segmencie agro, IV kw. 2015 będzie "znacznie lepszy", poinformował wiceprezes Piotr Ambrozowicz. >>>>  

InPost , Integer.pl

Paczkomaty InPost w Wielkiej Brytanii nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie obsługi zwrotów towarów zamówionych z N Brown Group, podała spółka w komunikacie. >>>>  

PKO BP  

PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, podał PKO BP. O rzeczywistej kwocie wpłaty oraz jej wpływie na zysk netto banku za IV kwartał br. PKO BP poinformuje oddzielnym raportem. >>>>  

Ronson 

Ronson Development sprzedał trzy czwarte z 375 mieszkań dostępnych na osiedlu Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie, podała spółka w komunikacie. „Dobre wyniki sprzedaży mieszkań na osiedlu Espresso to efekt połączenia dwóch czynników: atrakcyjnej ceny i szerokiego pakietu benefitów, jakie oferujemy mieszkańcom. Do ich dyspozycji szykujemy siłownię, bezprzewodową sieć internetową, a także klub mieszkańca oraz klub malucha. Ponadto lokale będą wyposażone w system inteligentnych rozwiązań, dzięki którym będzie można zdalnie sterować swoimi domowymi urządzeniami, a także kontrolować zużycie prądu" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski.

Comp  

Konsorcjum Comp oraz Infinity Group zawarły z województwem podlaskim umowę na dostawę, instalację i uruchomienie Infrastruktury Aktywnej Sieci SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz przygotowaniae tej sieci do świadczenia usług, podał Comp. Łączna wartość umowy to ok. 55,3 mln zł brutto. „Kontrakt na sieć SSPW z województwem podlaskim to drugi największy kontrakt grupy Comp w historii. Tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej, sytuacja i perspektywy segmentu IT w naszej grupie są coraz lepsze, czego dowodem jest podpisanie w III i IV kwartale br. kilku istotnych kontraktów, m.in. z ARR, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, GK Orlen czy GK Orange oraz wspomnianego kontraktu z woj. podlaskim na ponad 55 mln zł" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Comp Robert Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Marvipol, Torpol 

Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - nie nabył akcji spółki Torpol, podał Marvipol. Wcześniej podano informację o braku zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Torpol. Marvipol podwyższył cenę w wezwaniu na Torpol do 12,1 zł za akcję wobec 11,8 zł pierwotnie. W październiku Projekt 03 ogłosił wezwanie na 7 580 100 akcji (stanowiących 33% kapitału). Marvipol podał, że zamiarem spółki Projekt 03 jest wspieranie Torpolu w dotychczasowej i planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej.

Wikana 

Wikana chce do końca br. wprowadzić do sprzedaży minimum 74 mieszkania, a w scenariuszu maksymalnym - 176, poinformował prezes Robert Pydzik. "Do sprzedaży chcemy wprowadzić min. 74 lokale, a jak się uda jeszcze w tym roku, to kolejne 102 - razem 176" - powiedział Pydzik podczas konferencji prasowej. "Choć mamy duży bank ziemi, to myślimy już o zakupach, czego w 2014 i na początku bieżącego roku nie było. Już w 2016 roku mogą być finalizowane pierwsze zakupy gruntów. To dzięki temu, że są coraz lepsze wyniki" - powiedział też szef Wikany.

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy planuje wzrost sprzedaży i salda kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost sprzedaży rachunków o 20% r/r w 2016 roku. Bank oczekuje zwiększenia udziału kredytów consumer-finance w całym portfelu i dalszego wzrostu marży odsetkowej netto w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>  

Bank Pocztowy pracuje nad uruchomieniem bankowości mobilnej pod marką enveloBank, która uzupełni ofertę grupy Poczty Polskiej i rozszerzy grupę klientów banku. Start nowego projektu, który połączy usługi pocztowo-kurierskie z bankowo-ubezpieczeniowymi przewidziany jest na połowę przyszłego roku, poinformował prezes Szymon Midera.>>>> 

PGNiG 

W 2015 roku PGNiG odkryło złoże niekonwencjonalne typu tight gas o zasobach 4,5 mld m sześc. Spółka planuje rozpocząć wydobycie pod koniec grudnia tego roku.>>>> 

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z Hokr s r.o. z Czech dotyczącą sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika o szacunkowej łącznej wartości 126,355 mln zł. "Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość umów zawartych z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 153,568 mln zł. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły umowę z Witt Handel GmbH z siedzibą w Hamburgu dotyczącą sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika o szacunkowej łącznej wartości 480,82 mln zł netto, podała spółka.

"Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych" – czytamy w komunikacie.

WDX 

WDX liczy na wzrost przychodów w tym roku o 20% r/r, a w kolejnych latach na utrzymanie tempa wzrostów na poziomie przynajmniej 15%, poinformował prezes Marek Skrzeczyński. Spółka liczy na wzrosty dzięki rozwojowi e-commerce. >>>>  

mBank 

mBank szacuje, że obowiązkowa wpłata przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie wyniesie w jego przypadku ok. 146 mln zł, podała instytucja. Wpłata będzie miała wpływ na zysk netto banku za IV kw. 2015 r i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. >>>>  

Tauron

Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank Oddziałem w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddziałem w Polsce, ING Bankiem Śląskim i PKO Bankiem Polskim umowy w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł, podała spółka. "Środki, które mają zostać pozyskane z emisji w ramach programu będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy Tauron, refinansowanie jej zadłużenia lub finansowanie ogólnokorporacyjnych wydatków grupy" – czytamy w komunikacie. Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do wysokości 6,5 mld zł.