Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 9,6 proc. wobec 9,7 proc.  miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku 2014 r. stopa ta wyniosła 11,3 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października wyniosła 1 516,9 tys. wobec 1 539,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 784,8 tys. przed rokiem.

Prognozy 11 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 9,5 proc. do 9,7 proc., przy średniej na poziomie 9,6 proc.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu br. 9,6 proc. rok do roku.

>>> Czytaj też: Dlaczego jednocyfrowe bezrobocie w Polsce nie poprawiło sytuacji pracowników?

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5 proc. w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec br.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w październiku br. 211,4 tys. wobec 227,6 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku 2014 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 232,4 tys. osób.

Październik okaże się zapewne ostatnim miesiącem spadku stopy bezrobocia w tym roku, ale ostatnie dwa miesiące powinny przynieść tylko nieznaczny wzrost tego wskaźnika - do poniżej 10 proc. na koniec br. uważają analitycy.

Według niektórych ekonomistów, w przyszłym roku tendencja obniżania się stopy bezrobocia może zostać zahamowana, jeśli zrealizowany zostanie rządowy plan podniesienia stawki płacy minimalnej do 12 zł za godzinę. Z kolei niewiadomą pozostaje wpływ interwencji na rynku pracy na poziom bezrobocia w przyszłym roku.

"Mimo, że stopa bezrobocia w listopadzie i grudniu będzie rosła, nadal są spore szanse, aby na koniec roku była jednocyfrowa. Według moich szacunków, wyniesie 9,9%" -mówi  główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Ostatnie dwa miesiące roku mogą przynieść delikatny wzrost stopy bezrobocia. Jednak dobra kondycja gospodarki i skokowy wzrost popytu na pracę tymczasową w okresie świąteczno-noworocznym przełożą się na wynik jednocyfrowy na zamknięciu 2015 r." - uważa pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Jest to najniższy wynik od 2008 r. Przed rokiem jednak spadek wskaźnika pomiędzy wrześniem a październikiem wyniósł 0,2 pkt proc." - mówi główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch