"Według szacunków BFG kwota wpłaty będzie wynosić ok. 37% funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonego na 2015 rok (wg stanu po aktualizacji funduszy w dniu 1 lipca 2015 r.)" – czytamy w komunikacie.

Powyższa wpłata stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i istotnie wpłynie na wynik banku i grupy kapitałowej za IV kwartał 2015 r., uprzedzono w informacji.

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRzR) oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.