Alior Bank

Zarząd Alior Banku będzie rekomendował akcjonariuszom zdjęcie z porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku zwołanego na 30 listopada uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, podała instytucja. 

Bank Handlowy 

Bank Handlowy zawarł z klientem umowę, w ramach której zobowiązany jest do nabywania obligacji emitowanych przez tego klienta o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł, podała instytucja. "Bank wspólnie z innymi bankami, zawarł z klientem banku, umowę dotyczącą ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 6 270 000 000 zł, z okresem trwania programu do dnia 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. W ramach programu Bank Handlowy jest zobowiązany do nabywania obligacji emitowanych przez klienta, o okresach zapadalności wynoszących 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy i datą zobowiązania gwarancyjnego przypadającą na miesiąc przed upływem okresu trwania programu.

Bank Handlowy w Warszawie szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 66 mln zł, podała instytucja.>>>> 

Mostostal Zabrze 

Backlog oferowanych i realizowanych zamówień Mostostalu Zabrze po trzech kwartałach 2015 r. wynosi prawie 1,3 mld zł, podała spółka. "Wartość backlogu /oferowanych i realizowanych zamówień/ wynosi prawie 1,3 mld zł, z czego 462 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów" – czytamy w komunikacie.  

Posiadany przez Mostostal Zabrze portfel zamówień sprzyja celowi osiągania sprzedaży zagranicznej na poziomie ok. 40% przychodów ogółem, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. >>>> 

Mostostal Zabrze podtrzymuje, że w całym 2015 r. będzie miał ok. 750 mln zł przychodów. Na przyszły rok zakłada podobny poziom sprzedaży, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Janik. Poziom inwestycji w 2016 r. spółka planuje na 15-20 mln zł.>>>>  

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 386,8 mln zł i utworzeniu nowego funduszu na kwotę 555,76 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, wynika z projektów uchwałna walne zwołane na 21 grudnia.

i2 Development 

i2 Development Sp. o.o. M1 Sp.k. z planującej debiut na GPW grupy kapitałowej i2 Development, zawarła z bankiem PKO BP umowę kredytu inwestorskiego w wysokości 7,197 mln zł oraz umowę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 700 tys. zł na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego Przy Ptasiej we Wrocławiu, podała spółka. 

Pekao 

Bank Pekao szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 243 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Banku za IV kwartał 2015 r i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, podała instytucja. >>>>  

Millennium 

Bank Millennium szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 106 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe banku za IV kwartał 2015 r i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, podała instytucja. >>>>  

BPH 

Bank BPH szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 24 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe banku za IV kwartał 2015 r., podała instytucja. >>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Bank BGŻ BNP Paribas szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 93 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe banku za IV kwartał 2015 r. i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu, podała instytucja. >>>>  

Raiffeisen

Raiffeisen Bank Polska szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 74 mln zł i zostanie zaksięgowana w IV kwartale 2015., podała instytucja. >>>> 

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 165 mln zł, podała instytucja. >>>> 

Energa

Gdańska Prokuratura Okręgowa bada po zawiadomieniu państwowego koncernu Energa, czy jego dwaj byli menedżerowie nie ujawnili tajemnic przedsiębiorstwa. O sprawie pisze "Puls Biznesu". >>>> 

Kernel Holding 

Kernel Holding odnotował 23,9 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (zakończonym 30 września br.) wobec 23,4 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

IPO Doradztwo Kapitałowe 

Spółka IPO Doradztwo Kapitałowe planuje pozyskać blisko 600 tys. zł z oferty prywatnej i zainwestować te środki w podmioty z branży druku 3D, poinformował ISBnews prezes Jarosław Ostrowski. IPO DK, które współpracuje m.in. z firmą Zortrax, ma już podpisane umowy z wybranymi spółkami. >>>>  

BOŚ 

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 29 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe banku za IV kwartał 2015 r., podał bank. >>>>  

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC dostrzega duże szanse na przekroczenie prognozy jednostkowego zysku netto w 2015 r. w wysokości ok. 250-350 tys., gdyż prognoza została już osiągnięta po trzech kwartałach br. Spółka podtrzymuje też prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 5,5-6 mln zł w 2015 r. i plany regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. >>>>  

Atlas Estates 

Atlas Estates rozpoczyna sprzedaż 123 mieszkań w ramach drugiego etapu stołecznej inwestycji Apartamenty Krasińskiego, podała spółka. "Atlas Estates otrzymał już prawomocne pozwolenie na budowę. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie jest zaplanowane na IV kwartał 2017 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Kalter" - czytamy w komunikacie.

Orbis 

Accor-Pannonia Hotels Zrt. - spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - podpisała przedwstępną umowę zakupu dwóch hoteli w Budapeszcie od Flums Korlátolt Felelősségű Társaság, podał Orbis. Łączna cena netto została ustalona na 27,5 mln euro. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała ze spółką zależną Polimeksu - Polimex Energetyka umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi 417,64 mln zł brutto. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest w II kwartale 2017 roku, podały spółki. "Modernizacja kotłów będzie obejmowała m.in.: część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację systemów elektrycznych i AKPiA. Wartość umowy z Polimex Energetyka wynosi 417 635 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Neuca 

Neuca przeznaczy kwotę do 46,35 mln zł na skup akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału. Skup akcji po cenie minimalnej 1 zł każda potrwa maksymalnie do 31 grudnia 2016 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Idea Bank 

Idea Bank szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok. 25,4 mln zł i będzie mieć wpływ na wyniki finansowe banku za IV kwartał 2015 r., podał bank. >>>>  

Mirbud 

Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym spłata zobowiązań na ogólną kwotę 31,4 mln zł. Kwota ta dotyczy m.in. wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu 254 tys. obligacji na okaziciela serii A o wartości 100 zł każda, których termin wykupu przypada na 3 lipca 2017 r., podała spółka. Pozostała kwota pożyczki zostanie przeznaczona na finansowanie realizacji kontraktów budowlanych. >>>>  

Apator 

Apator nie rezygnuje z inwestycji w środki trwałe, w przyszłym roku możliwe są też kolejne akwizycje, poinformował prezes Andrzej Szostak. ″Będziemy ponosić nakłady capeksowe, na pozyskanie środków trwałych, nie mówiąc już o capeksie odtworzeniowym″ - powiedział Szostak podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że capex spółki "idzie za rozwojem portfolio produktowego". W 2015 r. Apator ogłosił dwie akwizycje, ale też zamknął dwa procesy akwizycyjne bez rozstrzygnięcia. Spółka cały czas monitoruje rynek, wskazał prezes. "W niektórych sytuacjach mamy powrót do rozmów. Cały czas mamy portfel sytuacji, których do budżetu nie wpiszemy. Cały czas może się coś wydarzyć, może w przyszłym roku" - powiedział.

JSW  

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodziła się na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji na 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, ich podstawowe warunki oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją, podała JSW. Zabezpieczenia ustalono m.in. na nieruchomościach Ruchu Zofiówka. "W szczególności, rada nadzorcza wyraziła zgodę na złożenie przez zarząd spółki oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach spółki składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki w postaci 'Ruchu Zofiówka' w Jastrzębiu-Zdroju, nieruchomościach spółki składających się na siedzibę spółki oraz nieruchomościach spółki składających się na obiekt hotelu 'Różany Gaj' w Gdyni, do kwoty 1 050 000 000 zł, stanowiącej 150% wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w polskich złotych w ramach programu emisji oraz do kwoty 245 625 000 USD, stanowiącej 150% wartości obligacji wyemitowanych przez spółkę w dolarach amerykańskich w ramach programu emisji, które to oświadczenia zostaną złożone przez spółkę na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. jako administratora hipotek" - czytamy w komunikacie.

Lotos-Air BP 

Lotos Air BP Polska podpisał umowę na dostawy paliwa lotniczego z Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach, poinformowała Grupa Lotos. "Port lotniczy ma gwarancje dostaw pełnej oferty paliwowej a Lotos-Air BP Polska tym samym rozpoczyna sprzedaż do skrzydła w piątym porcie lotniczym na terenie kraju" - powiedział prezes Lotos Air BP Polska Maciej Kowalski, cytowany w komunikacie. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozpocznie działalność w styczniu 2016 roku. Lotos-Air BP Polska będzie miała docelowo w ofercie dwa rodzaje paliwa: swój główny produkt paliwo Jet-A1 z rafinerii w Gdańsku oraz benzynę lotniczą, tzw. Avgas 100 LL, ze spółki OBR. "W styczniu wystartują pierwsze samoloty SprintAir do Krakowa i Berlina-Tegel. Obydwie trasy będą obsługiwane trzy razy w tygodniu" - powiedział dyrektor handlu i marketingu portu lotniczego Krzysztof Pawłowski.

Libet 

Libet chce nadal rosnąć szybciej niż rynek i może dokonać akwizycji kopalń piasku i żwiru. Spółka chce także rozwijać sieć dystrybucji, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

LW Bogdanka, ZA Puławy

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego, przedłużając termin jej obowiązywania o 2 lata do końca 2019 r. i zmniejszając jej wartość o 5,6% do 859 mln zł netto, podała Bogdanka. "Aneks przedłuża obowiązywanie umowy do końca 2019 roku (uprzednio umowa obowiązywała do końca roku 2017) oraz określa nowe warunki dostaw węgla energetycznego w okresie jej obowiązywania (ceny i wolumeny ilościowe)" - czytamy w komunikacie. "W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, wartość Umowy wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 859 mln zł netto (tj. o 5,6% mniej od wartości z raportu nr 20/2014 z dnia 17.12.2014 r." - czytamy dalej.

Alior Bank

Alior Bank szacuje, że wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie 59 mln zł, podała instytucja. >>>> 

PGNiG  

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) po spotkaniu z protestującymi organizacjami związkowymi podtrzymał stanowisko w sporze zbiorowym, podała spółka. >>>> 

Labo Print 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Labo Print w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, podała KNF. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BDM, czytamy w komunikacie. Labo Print to drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym. Zadebiutowała na NewConnect w lutym 2014 r.