"Zysk netto wzrósł o 2% r/r w efekcie znaczącego spadku kosztów finansowych, a straty w wyniku zmian kursowych były prawie 4x niższe r/r z powodu niższego tempa dewaluacji" - czytamy w raporcie.

EBITDA wyniosła 55,1 mln USD wobec 80,5 mln USD zysku rok wcześniej.

"Spadek na tym poziomie jest efektem niższych wolumenów sprzedaży, normalizacji marż z tłoczenia i większej kontrybucji segmentu rolniczego" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,7 mln USD w I kw. r. fin. 2015/2016 wobec 579,2 mln USD rok wcześniej.

"Wolumeny sprzedaży spadły 22-24% r/r, a międzynarodowe ceny produktów rolnych były niższe niż rok wcześniej" - wskazano również.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.