Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję w wysokości 12,75 zł, zaś w środę, ok. godz. 12:15 za akcję płacono 12,42 zł, po spadku o 1,66% od ostatniego zamknięcia.

"Po gorszym od oczekiwań 2015 r. prognozujemy w kolejnych latach powrót do trendu wzrostowego na wszystkich poziomach rachunku wyników. Inwestycje w energetyce oraz ochronie środowiska pozwolą zwiększyć przychody w kraju, poprawi się także dynamika eksportu. Wyraźnej poprawy oczekujemy już w wynikach IV kw. 2015" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM Noble Securities prognozują, że EBITDA spółki wyniesie 21,9 mln zł w 2015 r., przychody maja osiągnąć poziom 89,7 mln zł, zaś zysk netto 13,3 mln zł.