Projekt przewiduje opodatkowanie stawką 70 proc. nadwyżki dochodów z tytułu odszkodowania, otrzymywanych powyżej 12 miesięcy. Taka sama stawka podatku ma objąć odprawy i odszkodowania za skrócenie umowy - jeśli taka odprawa przekroczy 3-miesięczne wynagrodzenie podatnika.

Za przyjęciem zmian głosowało 282 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 142.

>>> Czytaj też: Strategiczne partnerstwo Polski i Chin. Staniemy się bogatsi niż Niemcy?