Minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli stanowi priorytet rządu. Podkreślił, że po zamachach w Paryżu z 13 listopada, służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację związaną z bezpieczeństwem w Polsce. Poinformował, że dotychczas nie odnotowano sygnałów, które wskazywałyby na wzrost zagrożenia terrorystycznego w naszym kraju.

Szef MSWiA poinformował, że w związku z narastającym kryzysem migracyjnym został opracowany plan postępowania Straży Granicznej w przypadku masowego napływu emigrantów przez południową granicę Polski. Prowadzony jest też monitoring na szlakach drogowych i kolejowych biegnących od tej granicy.

Minister Błaszczak poinformował o działaniach mających na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach terroryzmem. Przygotowywane są szkolenia dla szkół w zakresie rozpoznawania zagrożeń i zachowania w przypadku, gdy one wystąpią. Podobne szkolenia rozpoczęły się już dla pracowników dużych centrów handlowych.

Szef MSWiA odniósł się także do polityki migracyjnej. - Rząd jest świadomy zobowiązań podjętych na forum międzynarodowym przez swoich poprzedników, nie oznacza to jednak automatyzmu dla spraw relokacji uchodźców. Stoimy na stanowisku, że istnieje zasada dobrowolności w tym zakresie - powiedział minister Błaszczak. Podkreślił, że rząd prowadzi analizy pod kątem możliwości "rekonstrukcji" dotychczasowych decyzji Unii Europejskiej.

>>> Polecamy: PiS wywróci MON do góry nogami? Kontrakty na śmigłowce i patrioty zagrożone