Zysk operacyjny wyniósł 32,74 mln zł wobec 29,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,58 mln zł w I poł. 2015/2016 wobec 45,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015/2016 wyniósł 0,34 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.