"Zarząd Indata Software informuje, że (...) zawarł wielostronną umowę nabycia akcji spółki Proximus S.A. stanowiących łącznie 51,00% w kapitale zakładowym i uprawniających do 51,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Umowy nabycia akcji zostały zawarte z dotychczasowymi głównymi akcjonariuszami spółki Proximus. Łączna cena, za którą nabyto wyżej wskazane akcje wynosi 9 500 000,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Zakup akcji zostanie sfinansowana przez spółkę ze środków własnych, podała również Indata. 

Proximus S.A. to firma specjalizująca się w usługach informatycznych w szczególności związanych z integracją systemów informatycznych oraz zapewniająca kompleksowe rozwiązania IT

Spółka Indata informowała o możliwość zawarcia takiej transakcji na początku października. Wśród warunków, które miały zostać spełnione, aby transakcja nabycia akcji mogła dojść do skutku miał być pozytywny wyniki planowanego badania due diligence spółki Proximus. Indata Software miała wyłączność na nabycie akcji spółki do 30 listopada br. 

Na początku września prezes Indata Software Grzegorz Czapla informował ISBnews, że spółka prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami z branży IT, w tym finalizuje podpisanie drugiego listu intencyjnego ze spółką IT z przychodami na poziomie 70 mln zł.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Indata Software jest czołowym dostawcą systemów informatycznych w Polsce. Prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect