"Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia dominującym udziałem regulowanej działalności dystrybucyjnej w EBITDA Grupy, który ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych. Jednocześnie Agencja wskazuje na ostatnią decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą obniżenia WACC w 2016 roku, co wpłynie na spadek EBITDA w segmencie dystrybucji" - czytamy w komunikacie. 

Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego spółki w przypadku poprawy otoczenia regulacyjnego. Agencja oczekiwałaby m.in. wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego i większej przejrzystości zmian WACC w średnim okresie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW