"W wyniku podjętej uchwały NWZA ustaliło (przesunęło) dzień dywidendy (ustalenia prawa do dywidendy) na 14 grudnia 2015 r., natomiast termin jej wypłaty na dzień 30 grudnia 2015 r. W pozostałym zakresie informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 32/2015 pozostają niezmienione" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze Komputronika 30 września zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Pierwotnie dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2015 r.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.