Zysk operacyjny wyniósł 4,34 mln euro wobec 2,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,37 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 32,48 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 7,91 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,43 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 51,87 mln euro w porównaniu z 87,14 mln euro rok wcześniej.

Silvano Fashion Group jest producentem i dystrybutorem bielizny damskiej na rynkach wschodnich pod marką Milavitsa. Od 2007 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.