"W pierwszym etapie emitent rozpoczął proces testu regranulacji w ramach współpracy z zewnętrznym recyklerem. W tym celu zakupił 4 Mg odpadów z tworzyw sztucznych. Drugim etapem po przeprowadzeniu pomyślnych testów będzie rozszerzenie oferty handlowo-usługowej emitenta o skup tworzyw sztucznych, recykling oraz sprzedaż regranulatu" - czytamy w komunikacie.

Wskazane działania prowadzone są w ramach działu zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych, podano również.

We wrześniu br. Geotrans podjął decyzję o uruchomieniu nowego działu w spółce gospodarki odpadami i surowcami przemysłowymi. Celem nowego działu ma być kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadowej m.in.: fabryk, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych, podała wtedy spółka.

Geotrans specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania. W sierpniu 2015 r. zadebiutował na rynku NewConnect