Rekomendacja została wydana przy cenie 2,51 zł za akcję, zaś w piątek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 2,66 zł.

Analitycy DM BDM  prognozują, że zysk netto spółki 42,9 mln zł w br. i wzrośnie do 73,6 mln zł w 2016 roku, przy sprzedaży na poziomie odpowiednio: 431,9 mln zł i 517,4 mln zł.