Informację, którą jako pierwsza podała Informacyjna Agencja Radiowa, potwierdziła Kancelaria Prezydenta, publikując oficjalny komunikat.

Prezydencka inicjatywa dotyczy ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Projekty te stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta".

Andrzej Duda proponuje powrót do wieku emerytalnego, obowiązującego w Polsce do 2012 roku -czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat na mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników (KRUS).

W przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezydent proponuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3091 złotych do 8002 złotych. "Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 złotych 02 groszy do 1 440 złotych" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Jak podkreślono, obecnie kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych. Przypomniano również niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

>>> Czytaj też: Nie masz pracy? Możesz jej szukać ponad rok