"Wysokość składki określono, na podstawie informacji przekazanych przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, których opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni. Wpłata składek powinna nastąpić nie później niż do 18 lutego 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać począwszy od 19 lutego 2016 roku, w placówkach odpowiednich kredytodawców, którzy udzielili kredytów mieszkaniowych, podano także.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców, a ich łączna wartość w dniu uruchomienia Funduszu ma wynieść 600 mln zł.

Ze środków Funduszu wypłacane będzie wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę ma nastąpić po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

>>> Czytaj też: Rosja walczy o polski rynek zbytu dla ropy. Rosnieft „kłania się” Orlenowi