"Zarząd spółki, biorąc pod uwagę prowadzone projekty inwestycyjne oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki, podano również.

AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.