Jak czytamy w gazecie, liczba bankructw w branży transportowej nie jest szczególnie duża, ale bardzo szybko rośnie, w 2015 roku - o 11 procent. Zdaniem dyrektora generalnego Raben Transport Pawła Trębickiego, przyczyn można upatrywać w braku dojrzałości biznesowej. Transport to coraz bardziej regulowana przepisami branża ze średnią rentownością netto 2 procent.

"W takich warunkach najlepiej radzą sobie firmy, które stale podnoszą swoje kompetencje, zwiększają skalę działalności, optymalizują działania. Nielicznym się udaje, pozostali na fali rosnącego popytu na moce przewozowe dokupują kolejne auta, a kiedy koniunktura się osłabia lub pojawia się pierwszy poważny problem, jak awaria auta, uszkodzenie towaru, wysoki mandat czy niewypłacalność zleceniodawcy, to okazuje się, że ich działalność opierała się na kruchych podstawach" - mówi gazecie Paweł Trębicki.

Więcej na ten temat - w "Pulsie Biznesu".