Zdecydował także o podziale kompetencji nadzorczych pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd powołał na stanowisko dyrektora - redaktora naczelnego Programu 1 Polskiego Radia S.A. Rafała Porzezińskiego. Jednocześnie zaakceptował kandydaturę Jacka Raginisa-Królikiewicza na funkcję zastępcy dyrektora tej anteny.

Ponadto Zarząd Spółki powołał na stanowisko dyrektora - redaktora naczelnego Polskiego Radia dla Zagranicy Tomasza Wybranowskiego oraz na stanowisko dyrektora - redaktora naczelnego Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasza Kowalczewskiego. Dyrektorem Biura Zarządu została Agnieszka Kaczorowska - Budek.
Nowi dyrektorzy Jedynki, Radia dla Zagranicy oraz IAR rozpoczną pracę 18 stycznia br., natomiast Tomasz Wybranowski 26 stycznia br.

W ocenie Prezes Barbary Stanisławczyk doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne oraz koncepcje przedstawione przez osoby wybrane do kierowania poszczególnymi antenami Polskiego Radia z pewnością przyczynią się do rozwoju radia publicznego, radia spełniającego oczekiwania słuchaczy, a także w pełny sposób realizującego jego społeczną misję. Barbara Stanisławczyk podkreśliła, że nowym władzom Spółki niezwykle zależy, aby rzetelność, obiektywizm i staranność dziennikarska nie były tylko pustymi hasłami, a standardami codziennej pracy, wyróżniającymi Polskie Radio.

W jej opinii obecne nominacje gwarantują przestrzeganie tych zasad. Jak zauważyła Pani Prezes szczególne zadanie stoi przed nowymi dyrektorami Jedynki, których celem będzie przywrócenie prestiżowego charakteru największej anteny publicznego nadawcy i poszerzenie jej dotychczasowej grupy słuchaczy. Według Pani Prezes Barbary Stanisławczyk będzie to możliwe tylko dzięki wiarygodności informacyjnej, ciekawym i zróżnicowanym propozycjom antenowym oraz oryginalnym pomysłom programowym, które nadadzą nowy impuls stacji.

Zarząd Polskiego Radia S.A. zdecydował także o podziale kompetencji nadzorczych pomiędzy jego członków. Prezes Barbara Stanisławczyk odpowiedzialna jest za nadzór programowy oraz pion ekonomiczny. Prezes Janusz Kłosiński odpowiada za promocję oraz technikę w Polskim Radiu, a także pełni nadzór nad portalem polskieradio.pl Prezes Marcin Palade nadzoruje działalność pionu handlowego Spółki, Archiwum Polskiego Radia oraz administracji.

>>> Czytaj też: Kto może skorzystać z przewalutowania kredytu we frankach?