Wymienieni zrezygnowali z pełnionych funkcji w radzie dyrektorów poczynając od dnia 20 stycznia 2016 roku. "Jako powód rezygnacji dyrektorzy podali nowe okoliczności, w jakich znalazła się spółka" - czytamy w komunikacie.

Według informacji na stronie internetowej spółki, rada dyrektorów liczy 8 członków. Poza wymienionymi są w niej: Jose Manuel Corrales (przewodniczący, dyrektor klasy CB) i Raul Serrano (dyrektor klasy CB).

Pod koniec grudnia ub.r. Automotive Components Europe (ACE) otrzymała oficjalne zawiadomienie od Grupo Industrial Saltillo (GIS), zgodnie z którym GIS nabył łącznie 21 230 515 akcji ACE, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i reprezentujących 21 230 515 głosów na walnym zgromadzeniu spółki i stanowiących 100% łącznej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, GIS planował przejąć pełną kontrolę nad ACE oraz rozważyć wycofanie spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pod koniec października GIS ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę.

>>> Czytaj też: GIS podniosła cenę w wezwaniu na ACE do 16,2 zł

Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z tworzyw sztucznych i żelaza) oraz gospodarstwa domowego (różnorodne naczynia i przybory kuchenne).

Grupa ACE jest wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych w Europie i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r.